Strategie.

‘Zomaar’ iets doen, is zinloos. Ziedoes kiest voor een strategische benadering van online marketing. TikTok, Instagram, Facebook, Pinterest, LinkedIn, BeReal… Wij kijken welk social kanaal en specifieke content bij jouw onderneming past.

Hoe?

Doelstellingen op korte, middellange en lange termijn

Tussentijdse evaluaties

Bijsturen waar nodig

Waarom?

Waar we vroeger simpelweg een vierkante foto van ons eten online plaatsten en we geen moer om likes gaven, is het verticale format en aantal likes tegenwoordig overheersend. Social media evolueren continu. Jouw social ads ook. Wat wil je bovendien met je ads bereiken? Leads genereren, meer merkbekendheid, meer websitebezoekers? Neen, de knop ‘promoten’ op Facebook is geen correcte handelswijze.

Deze dingen moet je weten
over strategie.

Waarom is strategie belangrijk in online marketing?

Strategie houdt een plan van aanpak in. Via een strategie tracht je op korte, middellange en lange termijn bepaalde doelen te bereiken.

Hoe gaat een strategiebepaling in zijn werk?

Een goede strategie kan pas vorm krijgen na een intakegesprek. Daarin maken we een analyse van de huidige situatie, nemen de sterke en zwakke punten onder de loep, definiëren de kansen en de bedreigingen, en stellen een (aantal) doel(en) voorop.

Kunnen we verder werken op een bestaande strategie?

Een goed-onderbouwde strategie kijkt op middellange en lange termijn wat wenselijk is, dus een bestaande strategie kan een uitstekend uitgangspunt zijn.

Hoe passen we een strategie toe?

Van een (theoretische) strategie gaan we naar een operationele toepassing. Dat betekent dat we concrete zaken uit de strategie toepassen: ads opzetten, partners inschakelen, de website waar nodig aanpassen … om op die manier een eerste referentiepunt te bereiken.

Staat een strategie vast?

De doelstelling en de weg daarheen zetten we vast. Tijdens het daaropvolgend proces sturen we bij waar nodig, om het vooraf bepaalde doel effectief te bereiken.

Ziedoes samenwerken!

Onze marketinghelden staan
je graag bij van A tot Z.